Wijkraad

Doelstelling van de wijkraad

De wijkraad is een adviesraad, wat wil zeggen dat we problemen en vragen van de bewoners via het verslag van regelmatige vergaderingen en besprekingen in de vergadering der wijkraadvoorzitters aan het gemeentebestuur kenbaar maken.

De wijkraden zijn voor de gemeente een belangrijk inspraakorgaan. De schepen voor Inspraak overlegt regelmatig met de wijkraadvoorzitters. Vanuit dit overleg worden adviezen opgesteld en aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt. De thema’s die in deze vergadering aan bod komen gaan vooral over defecten aan straten en voetpaden, verkeersproblemen, veiligheid, openbaar groen en speelpleinen. Door de adviezen van de wijkraad kan het college bij zijn beleid rekening houden met de meningen van de wijkbewoners.

Iedereen kan steeds met een bestuurslid contact opnemen of tijdens een vergadering (zie data) zijn/haar probleem voorleggen.

De wijkraad Lindenbos wil buiten het geven van adviezen ook de bewoners van de wijk met elkaar in contact brengen. Hiervoor worden elk jaar verschillende activiteiten georganiseerd zoals de burendag of de kerstborrel.

Zoals vorig jaar, plannen wij ook dit jaar nieuwe projecten en activiteiten met de bedoeling de mensen meer met elkaar in contact te brengen. Wij rekenen op uw interesse en steun.


Bestuursleden van de wijkraad

Functie Wie Adres Contact
Voorzitter Mieke Caeyers Populierenlaan 48 0478/31.66.38

Penningmeester Yves Hulin Eglantierlaan 41 03/828.86.84

Secretaris Liesbet Jacobs
Bestuurslid Bert Van Reeth Kastanjelaan 72 0473.90.76.90

Bestuurslid Willy De Deckker Acacialaan 14 03/888.27.01

Bestuurslid Jean Averals Kastanjelaan 40 03/888.07.71

Bestuurslid Els Van Geet Eglantierlaan 41 03/828.86.84

Bestuurslid Vicky Georis Eglantierlaan 14 .

Bestuurslid Rosie Lamberts Populierenlaan 40 0494/29.63.86
Bestuurslid Paolo Quaglia Cederlaan 14
Bestuurslid Brigitta Triolo Cederlaan 14
Bestuurslid Dieter Smedts Eglantierlaan 10Buurt Informatie Netwerk (BIN)

BIN
Bestanden Info
Omzendbrief opstart BIN Info over BIN
Huishoudelijk reglement BIN Lindenbos Te ondertekenen door nieuwe BIN-leden
Berichtgevingswensen BIN Hoe wil je als BIN-lid mogelijke berichten ontvangen?


De officiële ondertekening van het BIN-charter door onze voorzitter, burgemeester en korpschef.

BIN